Diagnostika strojů

Provádíme nezavislou a komplexní diagnostiku přesnosti obráběcích strojů

Chcete znát přesnost vašich obráběcích strojů?

Potřebujete změřit jejich geometrii?

Chcete zvýšit pracovní možnosti vašich strojů nebo zefektivnit a zrychlit výrobu?

Zvyšte přesnost prostřednictvím cílené údržby


Nasazením tohoto typu diagnostiky je možno sledovat trendy vývoje přesnosti NC a CNC strojního parku.

Je možné určit, který stroj je schopen splnit požadavky na přesnost daného typu součástí.

Pro bližší informace nás kontaktujte!

Kontaktní údaje

Telefon: +420 581 701 605
Fax: +420 581 701 605
E-mail: info@moostrading.cz

Nabídka služeb

Kromě prodeje nových strojů nabízíme služby v oblasti měření geometrické přesnosti strojů a jejich seřizování. Dále dodáváme a instalujeme digitální odměřování polohy Newall. Snímače polohy Spherosyn a Microsyn se vyznačují dlouhodobou provozní spolehlivostí a velkou odolností vůči prostředí a poškození. Odměřování Newall se tak uplatní i v náročných provozech, kde běžná odměřování selhávají.

Měření geometrie a seřizování obráběcích strojů

Díky jedinečnému technickému zázemí jsme Vám schopni nezávisle změřit geometrii Vašich strojů a pomoci Vám s nápravou zjištěných chyb na stroji. K diagnostice chyb používáme měřící systémy, QC10 Ballbar a měřící systém XL 80 od firmy Renishaw. Oba tyto systémy představují vrchol mezi nástroji pro diagnostiku obráběcích strojů a souřadnicových měřících strojů.

Co vše se dá diagnostikou zjistit a změřit?
 • Chyby v nastavení servopohonů
 • Měření přímosti
 • Chybu mrtvého chodu
 • Měření úhlu
 • Měření rovinnosti
 • Celkový stav pohonů
 • Měření kolmosti
 • Přesnost polohování

QC10 Ballbar test

Cesta ke snížení zmetkovitosti

Systém QC10 ballbar testuje přesnost vašeho obráběcího stroje. Test trvá od spuštění přes analýzu obvykle pouze několik minut a poskytne anlýzu, jež upozorní na jakékoli problémy včetně jejich pravděpodobných příčin.

XL-80

Laserové měření geometrie strojů

Tento systém se používá ke komplexnímu vyhodnocení přesnosti obráběcích strojů, souřadnicových měřících strojů a dalších polohovacích systémů.

Odměřování polohy Newall

Systémy odměřování polohy jsou v dnešní době standardním vybavením moderních konvenčních obráběcích strojů a zcela zásadním modernizačním prvkem u starších strojů. Určení polohy nástroje v jednotlivých osách může dosahovat přesnosti až 1 µm. Tato pracovní přesnost není nijak ovlivněna opotřebením nebo nepřesnostmi posuvových šroubů a matic u starých strojů neboť systém odměřování takovéto chyby spolehlivě eliminuje. Systémy odměřování polohy jsou kromě své základní funkce zobrazování polohových dat vybaveny paměťovými a výpočetními funkcemi, které obsluze stroje ulehčují a zpříjemňují obsluhu stroje zejména při odečítání rozměrů z výkresu.

Výhody odměřování Newall:
 • eliminace nepřesnosti a vůlí posuvových šroubů a matic u starších strojů
 • snížení zmetkovitosti
 • hermeticky uzavřený systém odolný proti ocelovým šponám, litinovému i grafitovému prachu, chladicí kapalině, brusivu
 • zvýšení produktivity a přesnosti práce o 20 až 60%
 • řada výpočtových a paměťových funkcí ( hledání středu, roztečná kružnice, atd)
 • odolnost proti vibracím a otřesům