Sondy pro obráběcí stroje


Jednoduché a zároveň dokonalé sondování obrobků a nástrojů

Na základě našich zkušeností dodáváme měřící sondy značky RENISHAW. Sondy tohoto výrobce sice nepatří do kategorie „nízkých cen“, ale za to nabízí skutečně špičková řešení. Vysokých cen sond se nemusíte rozhodně obávat, neboť při koupi nového stroje vybavenou některou ze sond od nás určitě ušetříte.

Sonda OMP60 je obrobková sonda s optickým přenosem signálu. Je určená pro střední a velká obráběcí centra vybavená automatickou výměnou nástrojů. Sonda s řídícím systémem stroje komunikuje v infračervené části světelného spektra a je napájena běžně dostupnými bateriemi. Díky tomu může být trvale uložena v zásobníku nástrojů a používána stejně jako kterýkoliv jiný nástroj.

Obrobková sonda OMP60 – Technický popis

Sonda je upnutá ve vřeteni obráběcího stroje prostřednictvím výměnného upínacího kuželu. Sonda je určena pro stroje vybavené většími typy kuželů, např. ISO40, ISO50, BT40, BT50, HSK63, HSK100, atp. Sonda komunikuje s řídícím systémem opticky infračerveným paprskem, který tvoří neviditelnou obálku kolem sondy. V pracovním prostoru stroje je nainstalován komunikační modul OMI-2, který zprostředkovává komunikaci sondy s řídícím systémem stroje. Sonda může být sdílena mezi více stroji, pokud je každý z nich vybaven vhodným komunikačním modulem. Komunikační modul OMI-2 využívá pro komunikaci se sondou modulaci optického signálu. Díky této funkci je komunikace velmi odolná vůči rušení z okolních světelných zdrojů

Nástrojová sonda OTS

Systém Renishaw, založený na novém zhrání OMI-2T umožňuje instalovat na stroj zároveň sondu nástrojovou a obrobkovou.

Nástrojová sonda OTS pro měření délky a průměru u vertikálních obráběcích center. Zároveň ji lze také využít ke zjišťování opotřebení nebo zlomení nástroje, čímž se výrazně snižuje nevyrovnanost kvality způsobená obsluhou.

Veškerá komunikace mezi sondou a komunikačním modulem jde přes infračervené optické rozhraní, takže pracovní prostor není nijak omezen kabely jak tomu bylo v minulosti. Díky bez kabelovému prostředí, robustní a kompaktní konstrukci sonda není ovlivněna pohyby stolu ani jeho otáčením. Sondu tak lze použít i u center s otočným stolem nebo s automatickou výměnou palet. Sondy jsou dodávány s podpůrnými automatickými měřícími cykly, takže obsluha stroje se nemusí obávat nějakých komplikací spojených s obsluhou pro ni neznámého nového zařízení